Oferta i zasady

Psychoterapia indywidualna
Zapraszam osoby (młodzież i dorosłych), które doświadczają trudności w relacjach z innymi, cierpią z powodu depresji, stanów lękowych, zaburzeń jedzenia, dolegliwości psychosomatycznych, a także osoby szukające wsparcia w kryzysie życiowym. Z psychoterapii korzystają często także ci, którzy pragną się rozwijać poprzez lepsze rozumienie własnego wnętrza, pragną nawiązywać głębsze relacje z ludźmi oraz twórczo korzystać z własnego potencjału.

Konsultacje dla rodziców
Zapraszam na konsultacje rodziców, którzy niepokoją się zachowaniem swojego dziecka, chcą lepiej rozumieć jego rozwój, mają wątpliwości związane z własną rolą rodzicielską.

Psychoterapia dzieci
O podjęciu terapii przez dzieci decydują rodzice po konsultacjach z psychoterapeutą. Najpierw spotykam się z rodzicami, a potem kilka razy z dzieckiem, aby móc zorientować się w sytuacji dziecka, poznać charakter jego trudności. Proces konsultacyjny kończy spotkanie z rodzicami, podczas którego omawiane są możliwości dalszego wsparcia w gabinecie lub poza nim. W gabinecie tworzę warunki do otwartej ekspresji dziecka poprzez zabawę, aktywności twórcze, rozmowę.

Konsultacje i sesje terapii indywidualnej trwają 50 min.

Swoją praktykę prowadzę zgodnie z Kodeksem Etycznym obowiązującym w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Dbam o zachowanie anonimowości osób korzystających z konsultacji i terapii w gabinecie, a wszystkie sprawy wnoszone w trakcie sesji i konsultacji są objęte tajemnicą zawodową.